logo
เวทีออนไลน์นวัตกรรมท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30-12.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ของที่ระลึกสำหรับ 600 ท่านที่เข้าร่วมตลอดการประชุม

และลุ้นรับนาฬิกาสมาร์ทวอชทุกช่วงกิจกรรม จำนวน 20 เรือน

( โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับของที่ระลึก )
เนื่องจากงานประชุมมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดเป็นจำนวนมาก ผู้จัดงานขออภัย ในข้อผิดพลาดเรื่องการคำนวณเวลาการเข้ารับชม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับของที่ระลึกตามเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด

กดเพื่อรับชมห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( รับชมย้อนหลัง )

นิทรรศการ